Η Εταιρεία. Το Οραμα μας. Οι αξίες μας.

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία

Εξειδίκευση σε Η/Μ, Βιομηχανικά και Ενεργειακά έργα υψηλών απαιτήσεων. Εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό. Εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων στην διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση έργων.

Πιστοποιημένη εμπειρία

Πιστοποιητικού ISO 9001:2015 για την διασφάλιση ποιότητας και ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική της συμμόρφωση. Διαρκής συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας.

Ανταγωνιστικό κόστος

Η πολυετής εμπειρία και η εξειδίκευση μας επιτρέπουν την ορθολογική κοστολόγηση σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των πελατών μας, προτείνοντας τις βέλτιστες επιλογές και υλοποιώντας έργα σε ανταγωνιστικό κόστος.

Εγγυημένες κατασκευές

Εγγυημένες κατασκευές

30 Χρόνια εμπειρίας

Η εταιρεία λειτουργεί πάνω από 30 χρόνια. Εξειδικεύεται στην κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών έργων, έργων τηλεθέρμανσης, μεταλλικών κατασκευών, έργων υδρεύσεων και αποχετεύσεων και έργων οδοποιίας στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Παροχή Υποστήριξης

Παροχή Υποστήριξης