Θ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία

Η Θ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. εδρεύει στη Κοζάνη. Ιδρύθηκε το 1988 από τον Θεμιστοκλή Μαυρίδη (Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΠΘ), αρχικά ως ατομική επιχείρηση. Ακολούθως μετατράπηκε σε Ε.Π.Ε. και από τον Ιούλιο του 2017 λειτουργεί με τη σημερινή της μορφή ως Ι.Κ.Ε.

Η εταιρεία λειτουργεί πάνω από 30χρόνια με εξειδίκευση και εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών έργων, έργων τηλεθέρμανσης, μεταλλικών κατασκευών, έργων υδρεύσεων και αποχετεύσεων και έργων οδοποιίας στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Απασχολεί κατά μέσο όρο 40 άτομα ετησίως. Στο πελατολόγιο της περιλαμβάνονται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις Τηλεθέρμανσης, τα Ελληνικά Πετρέλαια και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.

Η Θ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με παρακάτω Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας, ISO9001:2015 και ISO14001:2015

Στοιχεία Επιχείρησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τακιατζήδων 5
ΠΟΛΗ 501 32 ΚΟΖΑΝΗ
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικότερα η Θ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε., έχει υλοποιήσει επιτυχώς στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και στην Νότιο Ελλάδα, σημαντικά έργα μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί

  Εργασίες και υλοποίηση έργων  σε λιγνιτικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και συντηρήσεις εξοπλισμού ορυχείων λιγνίτη,  συνολικού ύψους ~ 20 εκατομμυρίων Ευρώ. Μεταξύ άλλων, στις δραστηριότητες στο αντικείμενο συμπεριλαμβάνονται :

  • συντήρηση μύλων λιγνίτη,
  • καυστήρων και συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου λιγνίτη,
  • επεμβάσεις και συντηρήσεις στις διατάξεις προθερμαντών αέρα (LUVO),
  • IDF, dumpers, πυρομονώσεις, καθαρισμός λεβήτων, αντικατάσταση ατμαγωγών κλπ.)
 • Εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης

  Η εταιρεία έχει εκτελέσει και θέσει σε λειτουργία με επιτυχία πληθώρα έργων τηλεθέρμανσης συνολικού προϋπολογισμού άνω των  8,0 εκατομμυρίων Ευρώ. Στους αναθέτοντες φορείς περιλαμβάνονται οι μεγαλύτεροι φορείς λειτουργίας εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών είναι η ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, η ΔΕΤΗΠ, ΔΕΤΕΠΑ καθώς και η Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης.

 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

  Συμμετοχή σε εξειδικευμένα μεγάλα έργα όπως για παράδειγμα

  • «Μηχανολογικές εργασίες σχετικά με την αναβάθμιση των διυλιστηρίων της Ελευσίνας (ERUP) – Τομέα 2» ένα ολοκληρωμένο έργο 4,6 εκατ. για λογαριασμό του ομίλου των ΕΛΠΕ  με  κύριο ανάδοχο την κοινοπραξία ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε. – ΕΚΜΕ Α.Ε. – TMUCB SA – ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
 • Περιβαλλοντικά έργα

  Υλοποίηση σημαντικού αριθμού περιβαλλοντικών έργων με σημαντικότερη την «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων III & IV ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για Μείωση Εκπομπών Νοx με Πρωτογενή Μέτρα» για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε.Το έργο υλοποιήθηκε στον ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Στο έργο η Θ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. συμμετείχε ως υπεργολάβος με κύριο ανάδοχο την κοινοπραξία ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. – Electromec A.E. – Steinmüller Engineering GmbH.

  Ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου ανέρχεται σε 16,5 εκατ. και η Θ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ ανέλαβε την αποξήλωση της παλιάς και την ανέγερση της νέας κατασκευής καυστήρων λιγνίτη, καυστήρων πετρελαίων, αγωγών λιγνίτη και αεραγωγών.