Οι δραστηριότητες της εταιρείας Θ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.