Ορυχεία λιγνίτη

Η εταιρεία Θ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. έχει αναλάβει κι φέρει εις πέρας με επιτυχία σειρά εξειδικευμένων έργων υψηλών απαιτήσεων στον τομέα της βιομηχανίας εξόρυξης του λιγνίτη στην Ελλάδα. Εργοδότης είναι κατά κύριο λόγο η ΔΕΗ Α.Ε. Τα έργα χωροθετούνται στα ορυχεία Αμυνταίου, Καρδιάς και Κυρίου πεδίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεμαϊδας Αμυνταίου.

Από το 1988 μέχρι και σήμερα έχουμε αναλάβει την υλοποίηση περισσότερων από 9  εξειδικευμένων έργων υψηλών τεχνικών απαιτήσεων  συνολικού προϋπολογισμού 3.594.306 € στον βιομηχανικό κλάδο εξόρυξης του λιγνίτη. Τα έργα υλοποιήθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. Σήμερα λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία.

Συνοπτικά το αντικείμενο δραστηριότητας περιλαμβάνει:

Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις εκσκαφέων και αποθετών

Συντηρήσεις, επισκευες, βελτιώσεις εκσκαφέων και αποθετων ορυχείων Καρδιάς, Αμυνταίου και Κυρίου πεδίου στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων των ορυχείων.

Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις ταινιοδρόμων

Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις ταινιοδρόμων ορυχείων Καρδιάς, Αμυνταίου και Κυρίου πεδίου στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων των ορυχείων.

Γενικές εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων ορυχείων Αμυνταίου, Καρδιάς και Κυρίου πεδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου.

9

Έργα στην βιομηχανία εξόρυξης λιγνίτη

3.594.306

Προϋπολογισμός έργων

Πορτοφόλιο Εργων

Πίνακας Εργων

Πολυμέσα