Θ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.

Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία