Θ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία

Η Θ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. εδρεύει στη Κοζάνη. Ιδρύθηκε το 1988 από τον Θεμιστοκλή Μαυρίδη (Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΠΘ), αρχικά ως ατομική επιχείρηση. Ακολούθως μετατράπηκε σε Ε.Π.Ε. και από τον Ιούλιο του 2017 λειτουργεί με τη σημερινή της μορφή ως Ι.Κ.Ε.

Η εταιρεία λειτουργεί πάνω από 30χρόνια με εξειδίκευση και εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών έργων, έργων τηλεθέρμανσης, μεταλλικών κατασκευών, έργων υδρεύσεων και αποχετεύσεων και έργων οδοποιίας στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.