Αξιόπιστες υπηρεσίες κατασκευής έργων από το 1988. Υλοποιούμε τους στόχους σας. Δημιουργούμε το μέλλον.

Τομείς δραστηριότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή εξειδίκευση σε ενεργειακά έργα και ειδικότερα σε λιγνιτικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς άνθρακα , τον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατασκευή χαλύβδινων δεξαμενών εναποθήκευσης ενέργειας (heat storage accumulators)  κ.α.  

Ηλεκτρομηχανολογικά Εργα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί εξειδικευμένα και ειδικά τεχνικά έργα υψηλών απαιτήσεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια, ορυχεία εξόρυξης και βιομηχανικά λεβητοστάσια.

ΔΙΚΤΥΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή έργων υποδομών, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης και βιομηχανικών κτιριακών συγκροτημάτων

Δημόσιος τομέας

Εργα σε εξέλιξη και ολοκληρωμένα στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα

Ιδιωτικός τομέας

Εργα σε εξέλιξη και ολοκληρωμένα στον Ιδιωτικό τομέα

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων

Γιατί να μας επιλέξετε?

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε απαιτητικά έργα με αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές διασφαλίζοντας  την ολοκλήρωση των έργων με ακρίβεια και ταχύτητα.

Πιστοποιημένη εμπειρία

Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε συμμόρφωση με το ISO 9001:2015 στον τομέα μελέτης και κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών, Ενεργειακών &  Βιομηχανικών έργων.

Ανταγωνιστικό κόστος

Η εταιρεία ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. παρέχει ανταγωνιστικό κόστος κατασκευής διασφαλίζοντας παράλληλα την απαιτούμενη ποιότητα στα έργα της με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.  Προσφέρει συνεχή επίβλεψη και ασφάλιση των έργων και του προσωπικού κατά την διάρκεια των κατασκευών.

Διασφάλιση Ποιότητας

Το υψηλό επίπεδο τεχνικής εξειδίκευσης του προσωπικού μας καθώς η εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ποιοτικού ελέγχου αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα και λειτουργικότητα των έργων που αναλαμβάνουμε σύμφωνα με τους στόχους και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

30 χρόνια εμπειρία

Η εταιρεία λειτουργεί περισσότερο από 30 χρόνια. Εξειδικεύεται στην κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών έργων, έργων τηλεθέρμανσης, μεταλλικών κατασκευών, έργων υδρεύσεων και αποχετεύσεων και έργων οδοποιίας στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Παρέχουμε υποστήριξη

Διασφαλίζουμε την  άμεση τεχνική υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση των έργων,  ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πελατών μας.  Συμβάλλουμε με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην βέλτιστη αξιοποίηση των  επενδύσεων  με γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών μας ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

© (2021) Copyright - Θ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. - Τεχνική Εργοληπτική κατασκευαστική Εταιρεία

espa