Συντηρήσεις επισκευές και βελτιώσεις εκσκαφέων και αποθετών ορυχείου πεδίου Καρδιάς