Ανέγερση συστήματος ID & RECI FANS της νέας μονάδας Πτολεμαίδας 5